Global Goals voor uw bedrijf

Beste meneer/mevrouw, geacht ORDS lid.
Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen (de Global Goals). 

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities met betrekking tot de Global Goals. De gemeente Rheden wil graag met het Rhedense bedrijfsleven een stap zetten om hier gezamenlijk concreet invulling aan te geven. De gemeente Rheden biedt daarom de ondernemers in Rheden een workshopreeks aan waarin zij haar ondernemers meeneemt in het gedachtegoed van de Global Goals. Gezamenlijk verkennen wij wat de meerwaarde kan zijn voor uw bedrijf om met de Global Goals aan de slag te gaan en hoe uw bedrijf hieraan concreet invulling kan geven.

De volgende workshops zullen gehouden worden:

Workshop 1: Kennismaking met elkaar, de bedrijven en de Global Goals (13 juni 2019).
Workshop 2: Prioriteiten voor het eigen bedrijf (19 september 2019).
Workshop 3: Doelstellingen voor de eigen organisatie (24 oktober 2019).
Workshop 4: Integratie in strategie, structuur en cultuur (21 november 2019).
Workshop 5: Rapportage en communicatie (12 december 2019; nader te plannen: presentatie aan de gemeenteraad).

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis van 09.00 uur - 12.00 uur waarna afgesloten wordt met een gezamenlijke netwerklunch.
U kunt zich uiterlijk aanmelden tot 31 mei 2019 door een e-mail te sturen naar: .

Volg ons op

   

Wettelijke bepalingen

Contact formulier