Benefietconcert Koor Con Colore Rheden

Op 4 juni heeft een tornado grote schade aangericht in ons dorp Rheden. Veel mensen hebben flinke schade geleden. De dag na de storm werd zichtbaar hoe groot de saamhorigheid is en werd er door iedereen hard geholpen om huizen weer bewoonbaar en straten toegankelijk te maken.

Vanuit dit gevoel van saamhorigheid hebben wij (het koor Con Colore) het idee opgepakt om een benefietconcert te organiseren voor de gedupeerde van de stormschade. Vanuit de intentie om zoveel mogelijk mensen een steuntje te geven hopen we op een zo groot mogelijk opbrengst. We doen ons best om het geld zo goed mogelijk te verdelen. De gemeente Rheden zal ons hierbij helpen. Het idee is dat het geld komt bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Het benefietconcert wordt gehouden op woensdag 26 juni van 19.30-21.30 uur in de Dorpskerk te Rheden met medewerking van o.a. de volgende koren: Music for All, Connect Voices en Con Colore.

De deuren gaan open vanaf 18.45 uur en een kaartje kost 3 euro, tevens is er gelegenheid om een extra donatie te doen. Er is een korte pauze met gelegenheid voor koffie, thee en limonade.

We hopen op uw komst

Koor Con Colore Rheden
https://www.concolore.nl 


Volg ons op

   

Wettelijke bepalingen

Contact formulier