Hartelijk welkom bij ondernemersvereniging ORDS

OOK LID WORDEN ?
Voor €50,- per kalenderjaar verwelkomen wij graag nieuwe leden vanuit de gehele gemeente Rheden in onze vereniging. Heeft u belangstelling en wilt u eerst een kennismaking met onze vereniging? Bezoek dan een keer een van onze bijeenkomsten om de sfeer te proeven of leg contact via onze website www.ords.nl 

Belangenbehartiging voor ondernemers kent vele gezichten. Vandaag is daar een “nieuw gezicht” aan toegevoegd. Door lid te worden van de Ondernemersvereniging Rheden de Steeg (ORDS) schaart u zich bij een actieve groep lokaal georganiseerde ondernemers. We heten u van harte welkom en hopen dat uw lidmaatschap datgene mag brengen wat u er zich van voorstelt.

Volgens haar statuten staat ORDS voor de behartiging van belangen van ondernemers in haar werkgebied. Een brede doelstelling die veel ruimte laat. Tegelijkertijd is het een doelstelling die beperkingen aangeeft. Want is er een individueler belang dan dat van een ondernemer? Uw zaak is uw “aller eigenste” belang en in het ondernemerschap dat u gekozen heeft maakt u keuzen die onder andere de winstgevendheid en continuïteit van uw bedrijf tot doel hebben. Kan een ondernemersvereniging u daarbij van dienst zijn?

Wij denken van wel en ... door uw lidmaatschap geeft u te kennen die mening te delen. Hoe dan kan ORDS u van dienst zijn? ORDS een gesprekspartner “van gewicht” voor collega- verenigingen en de lokale overheid. Vanuit het bestuur volgen we ontwikkelingen die het ondernemerschap in onze gemeente en, meer specifiek, ons werkgebied raken.

Maar meer nog dan gesprekspartner voor “derden” wil ORDS een ontmoetingsplaats voor haar eigen leden zijn. Met enkele thema-avonden per jaar, een jaarvergadering en de bedrijfspresentatieavonden bij leden, stimuleren we de contacten tussen ondernemers onderling.

Alleen de leden hebben toegang tot de georganiseerde activiteiten door ORDS, zoals vergaderingen, thema-avonden en activiteiten. Dus één persoon per ORDS-lid. Introducés worden alleen na voorafgaande toestemming van het bestuur toegelaten.

U kunt ons altijd benaderen met uw vragen, suggesties of opmerkingen. We zijn er voor u ... maar sterker dan dat: ORDS-leden zijn er voor elkaar.  We zijn blij dat u gekozen hebt om lid te worden van ORDS. Een nieuw gezicht waarvan we hopen dat het snel een vertrouwd gezicht mag worden. 

Tot ziens bij ORDS!Gegevens voor contributie d.m.v. factuur of automatische incasso:

Volg ons op

   

Wettelijke bepalingen

Contact formulier

Search