ORDS

ORDS

Bestuursleden ORDS

ORDS is opgericht op 14 maart 2017 en staat volgens haar statuten voor de behartiging van belangen van ondernemers in haar werkgebied. Een brede doelstelling die veel ruimte laat. Tegelijkertijd is het een doelstelling die beperkingen aangeeft. Want is er een individueler belang dan dat van een ondernemer? ORDS is een gesprekspartner van gewicht voor collega verenigingen en de lokale overheid. Vanuit het bestuur volgen we ontwikkelingen die het ondernemerschap in onze gemeente raken. Maar meer nog dan gesprekspartner voor derden wil ORDS een ontmoetingsplaats voor haar eigen leden zijn. Met enkele thema-avonden per jaar, een jaarvergadering en bedrijfspresentatie-avonden bij leden stimuleren we de contacten tussen ondernemers onderling.


ORDS behartigt de belangen van de ondernemers in Rheden en De Steeg.

 

Zo zijn wij gesprekspartner met omliggende ondernemersverenigingen, hebben we nauw contact met verenigingen uit de dorpen Rheden en de Steeg en zijn wij continu in gesprek met de gemeente Rheden.

Ook zijn wij nauw betrokken bij Triple Helix, waarbij wij het samenwerken van  Overheid, Onderwijs en Ondernemers willen bevorderen.

 

Voor onze leden organiseren wij 4 ledenbijeenkomsten waarbij wij de leden voorzien van actuele gegevens en waar de leden kunnen netwerken.

Ook houden wij 1 x per jaar een Algemene ledenvergadering waar wij als bestuur verantwoording afleggen aan haar leden.

 

ORDS bestaat naast het bestuur uit een viertal commissies t.w.    

       1. Commissie ZZP

      2. Commissie Toerisme.

      3. Commissie B2B.

      4. Commissie gemeentelijke aangelegenheden.


 

Alex Meerdink

Voorzitter 

G en M Projecten


Anne Bruger

Penningmeester ORDS

vice voorzitter ORDS

Anne Bruger Tapijtreiniging 

Heleen Enklaar

Secretariaat

Voetverzorging Enklaar

Nienke Hoogstraten

Website, facebook, communicatie

Zelfcetera 

Commissies

Commissie ZZP

Commissie ZZP  bestaat uit 4 enthousiaste leden die ongeveer eens in de 7 weken vergaderen.


Wat heeft de commissie ZZP gedaan en wat willen we bereiken!

 

De commissie heeft een concept Economische Visie opgesteld. Deze visie is zowel bedoeld voor de startende ondernemer als ook voor de succesvolle ondernemer.

Het concept is besproken met de andere ondernemersverenigingen in de Gemeente Rheden en de Gemeente Rheden zelf. Zij staan allen achter het document. Ook is de ZZP-commissie in gesprek met het Onderwijs, waarin we de Triple Helix, samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers, nastreven.

Wat de commissie met deze visie wil bereiken is dat de ZZP-er in de gemeente Rheden handvatten heeft om terug te vallen wanneer het minder gaat en kennis gaat vergaren dmv. Seminars, cursussen netwerken etc. Dit alles om een gezond ondernemersklimaat voor de ZZP-er te realiseren.

Heeft u vragen of wilt u bij  onze commissie aansluiten kunt u mailen naar info@ords.nl


De commissie bestaat op moment uit de volgende leden:

 • Heleen Enklaar, Voetverzorging Enklaar, Voorzitter
 • Alex Meerdink G en M Projecten
 • Gerard Janssen
 • Arnold Liethof, Movetek


Commissie Toerisme

De commissie Toerisme bestaat uit Johan Laarman, Bas Groenewoud van Diek en Anne Bruger. De commissie gaat proberen om onze ondernemers te laten samenwerken om te komen tot meer rendement uit het toerisme dat aan de noord- en zuidzijde aan ons voorbij trekt.

Dat kunnen we niet alleen, dat zal ook in samenwerking moeten met andere commissies van onze vereniging. Maar we willen ook graag samenwerken met andere leden die creatieve ideeën hebben. We zijn als ORDS ook lid van de Stichting Toeristisch Platform "Zuid Oost Veluwezoom" om zo de belangen van onze leden ook daar te borgen.

Verwacht niet meteen wilde acties, maar met kleinere gerichte ideeën samen proberen om met kleine stapjes wat neer te zetten. Afgelopen zomer hebben we gezien hoe relatief kleine ontwikkelingen kunnen leiden tot een positievere uitstraling.

Spreekt dit je aan, neem dan contact op met één van de onderstaande personen.

We verwelkomen je graag !


De commissie bestaat nu uit de volgende leden:

 • Johan Laarman, Het Wapen van Rheden
 • Bas Groenewoud van Diek, Landwinkel de Munnikenhof
 • Anne Bruger, Anne Bruger Tapijtreiniging
 • Alex Meerdink G en M Projecten

Commissie B2B

 De commissie B2B houd zicht bezig met de communicatie van ORDS en het organisteren van de ledenavonden.  De leden avonden zijn 5 ker per jaar. Verder zetten wij ons in voor de invulling van de ORDS website en Facebookpagina. Redactie van de nieuwsbrief (informeren van leden) en de appgroep voor geïnteresseerde ondernemers hoort ook bij deze commissie. Lijkt het je leuk om mee te denken over communicatie of bijeenkomsten? Meld je dan aan voor deze commissie!


 De commissie bestaat ui de volgende leden:

 • Nienke Hoogstraten, Zelfcetera coaching, voorzitter
 • Angela Curre, Schoonheidssalon Angela
 • Marianne Zoet, Sierraad enzo
 • Alex Meerdink, G en M Projecten
 • Inge van Helvoort, Yogatuin Rheden

Commissie gemeentelijke aangelegenheden

Het bestuur houdt zich  bezig met de gemeentelijke aangelegenheden.

OOK LID WORDEN ?


Uiteraard verwelkomen wij graag nieuwe leden vanuit de gehele gemeente Rheden in onze vereniging. Heeft u belangstelling?

Bezoek dan een keer een van onze bijeenkomsten om de sfeer te proeven of leg contact via onze website www.ords.nl Alle leden staan vermeld op deze website.

Wij ontmoeten u graag op een van onze bijeenkomsten.

Of contact ons via: info@ords.nl www.ords.nl