Convenant Rhederhof

Convenant Rhederhof getekend

P E R S B E R I C H T

Rheden, 10 november 2023


Herontwikkeling voormalig bejaardentehuis Rhederhof stap dichterbij

Op vrijdag 10 november 2023 hebben de bezwaarvoerende partijen en de eigenaar van het voormalige bejaardentehuis Rhederhof een convenant ondertekend over de herontwikkeling van het terrein.

Met het ondertekenen van het convenant hebben de nieuwe eigenaar De Houten Steen Holding B.V., Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Gelderland, Bond Heemschut en stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom toe gewerkt naar het moment waarop het oude bejaardentehuis op het terrein daadwerkelijk gesloopt gaat worden. Het bouwplan werd in 2014 door de gemeente Rheden vergund. Het wordt in aangepaste vorm gerealiseerd, passend binnen de verleende verguning. De oorspronkelijke bouwvergunning omvat de realisatie van 3 appartementengebouwen met in totaal 69 zorgappartementen.

Visitekaartje voor dorp Vanaf 2014 zijn er diverse bezwaarprocedures gevoerd rondom vergunningen/ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze procedures zorgden ervoor dat het plan volledig stil lag. De Initiatiefgroep Rhederhof, bestaande uit Fons Rengers en Resie Oude Luttikhuis van Rhedens Dorpsbelang en Alex Meerdink van Ondernemersvereniging Rheden De Steeg, heeft alle partijen die betrokken zijn bij de procedures benaderd om te kijken of er stappen gezet kunnen worden naar een voor dorp, natuur en eigenaar acceptabel plan. De nadruk ligt op een goede landschappelijke inpassing, versterking van de natuurwaarden en een visitekaartje voor de entree van het dorp.

‘Groene’ kansen In het afgelopen anderhalf jaar hebben de betrokken partijen samen met de gemeente en provincie gekeken hoe binnen de al verleende vergunning de landschappelijke inpassing verbeterd kan worden en de (lettterlijke) vergroening van gebouwen en gebied de natuurwaarden en bescherming van flora en fauna geborgd en zelfs verbeterd kunnen worden. Groene gevels, daktuinen, grotere ecozone, minder appartementen, en meer. De afspraken die partijen hierover hebben gemaakt zijn vastgelegd in een convenant dat vrijdag 10 november is ondertekend. Hiermee kan nu uiteindelijk tot voor-het gebied-verantwoorde sloop, bouw en gebruik overgegaan worden en de verloederende gebouwen verdwijnen. In het proces om te komen tot het convenant is gekeken naar een mogelijk herstel van de oorspronkelijke Buitenplaats Rhederhof. Insamenwerking met de andere eigenaren, gemeente en provincie is voor het hele gebied een masterplan opgesteld. Voor het terrein van het oude bejaardentehuis wordt op dit moment een terreininrichtingsplan gemaakt. Beide plannen worden op dinsdagavond 28 november van 19.30 tot 22.00 uur aan omwonenden en belangstellenden gepresenteerd in Ons Huis (Meester B. van Leeuwenplein 7, Rheden).


Noot voor de redactie:

Als u vragen heeft over dit persbericht kunt u contact opnemen met Resie Oude Luttikhuis 0613555890