CORONACRISIS

Op deze pagina vind je al het nieuws over de coronacrisis dat voor ondernemers van belang is en ook links naar formulieren die je kunt gebruiken om ondersteuning ed aan te vragen.

Op coronaregelingen.nl vind je alle actuele regelingen bijelkaar, zie hieronder (toegevoegd 07-07-2021)

 

Regels voor TONK met terugwerkende kracht verruimd.

De corona crisis heeft een groot effect op het inkomen van veel mensen. Sommigen zijn hun baan kwijtgeraakt, anderen werken minder uren per week. En er zijn ondernemers die nauwelijks of geen winst meer uit hun eigen bedrijf konden halen. Wel moet u gewoon uw huur of hypotheek betalen, want die gaan gewoon door… De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is er juist voor die inwoners en is, na toekenning, een gift! De gemeente Rheden heeft besloten de regels om in aanmerking te komen te verruimen. Ook is de aanvraagtermijn verlengd van 1 juli naar 1 oktober 2021.

De gemeente Rheden kan inwoners tegemoet komen met de TONK regeling, een eenmalige uitkering van €1500 of €2500. Voorwaarden zijn dat het inkomen (inclusief andere regelingen zoals TOZO) als gevolg van corona met 25% of meer is afgenomen ten opzichte van januari 2020 en op dit moment tussen de 40-60% van het inkomen (% hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling) aan woonlasten besteed wordt. De TONK is met name bedoeld voor woonkosten. Nu is het nog zo dat inwoners het kale huur- of hypotheekbedrag moesten opgeven. Dit wordt gewijzigd naar het volledige huur- of hypotheekbedrag, inclusief servicekosten en kosten voor de huurdersvereniging of vereniging van eigenaren. Voor spaar- en beleggingsrekeningen gold een maximum van €30.000. Dit is niet meer van toepassing.

Deze TONK uitkering is een gift, die -als is vastgesteld dat er recht is- niet hoeft te worden terugbetaald. Alle aanvragen die al door de gemeente Rheden zijn ontvangen, worden opnieuw beoordeeld op basis van de nieuw vastgestelde beleidsregels. Dat geldt dus ook voor de eerder afgewezen aanvragen. Het is erg belangrijk dat inwoners niet opnieuw een aanvraag indienen. Iedereen ontvangt binnen enkele weken bericht over de nieuwe beoordeling.

Vraag TONK aan!
De aanvraag is eenvoudig: u heeft gegevens over uw huidige inkomen en uw inkomen over januari 2020 nodig. En gegevens waaruit uw volledige maandelijkse woonlasten blijken. Op www.rheden.nl/tonk is alle informatie te lezen en kunnen inwoners van de gemeente Rheden direct een aanvraag indienen. Uiterlijk binnen zes weken weet u of u in aanmerking komt en staat de uitkering op uw rekening. Bent u niet zo vertrouwt met online formulieren? Dan kunnen de vrijwilligers van de Formulierenhulp Humanitas u helpen. Zij zijn tijdens hun spreekuren te bereiken op telefoonnummer 06 518 892 55.

Financiële ondersteuning
Laat TONK niet liggen! Naast TONK biedt de gemeente Rheden ook de andere (rijks)regelingen ter financiële ondersteuning aan. En kan zij inwoners en ondernemers adviseren op het gebied van inkomen of het op orde krijgen van uw financiën. De gemeente Rheden is er voor u, juist nu! Neem vooral contact op zodat samen met u gekeken kan worden wat er allemaal mogelijk is.

 

 

 

HANDIGE LINKS (KLIK OP DE TEKST EN U KOMT TERECHT OP DE PAGINA WAARNAAR DE TEKST VERWIJST)