CORONACRISIS

Op coronaregelingen.nl vind je alle actuele regelingen bijelkaar, zie hieronder (toegevoegd 22-5-2020)

Op deze pagina vind je al het nieuws over de coronacrisis dat voor ondernemers van belang is en ook links naar formulieren die je kunt gebruiken om ondersteuning ed aan te vragen.

 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (22-5-2020)

Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal ook in de zomermaanden nog gesloten blijft. Voor deze bedrijven zijn niet alleen de personeelskosten een probleem, maar ook de vaste kosten. Het ministerie van EZK wil deze bedrijven een belastingvrije tegemoetkoming geven om de vaste materiële kosten te kunnen betalen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-22-5-2020/

 

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) (22-5-2020)

Het kabinet gaat in overleg met de Tweede Kamer om te bespreken of de invoering van de TOFA-regeling wenselijk is. Als je als flexwerker werkloos geworden bent en je voldoet niet aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand, dan zou je aanspraak kunnen maken op deze nieuwe regeling, als de Tweede Kamer het eens is met de invoering van deze regeling. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-22-5-2020/

 

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (21-5-2020)

Als zelfstandige kun je bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het kabinet verlengt de Tozo-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt t/m 31 augustus a.s. De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-21-5-2020/

 

 

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (21-5-2020)

Deze huidige regeling, de NOW 1.0, die op 31 mei 2020 afloopt, wordt verlengd (NOW 2.0). Het doel van de NOW 2.0-regeling blijft hetzelfde: als je als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht, dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Vanaf 6 juli 2020 kun je de aanvraag indienen voor de maanden juni, juli en augustus. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now-21-5-2020/

 

 

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (21-5-2020)

Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis. De periode is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen-21-5-2020/

 

 

Update Kleine Kredieten Coronaregeling (KKC) (21-5-2020)

Deze lening van minimaal € 10.000,-- tot maximaal € 50.000,-- voor ondernemingen die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, wordt momenteel uitgevoerd. De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben in ieder geval toegezegd leningen via deze regeling aan te bieden. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-kleine-kredieten-coronaregeling-kkc-21-5-2020/

 

 

Update Corona-OverbruggingsLening (COL) (21-5-2020)

Er zijn veel aanvragen ingediend voor deze regeling. De schatting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) is dat het aantal aanvragen de komende maanden verder zal stijgen. Het kabinet wil de jonge, innovatieve technologie-gedreven startups met groeiambitie, die zij van cruciaal belang vinden voor het toekomstig verdienvermogen en de innovatiekracht van Nederland, verder ondersteunen. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-corona-overbruggingslening-col-21-5-2020/

 

 

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) (21-5-2020)

De Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten in het kader van de coronacrisis (BMKB-C) wordt gecontinueerd. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb-c-21-5-2020/

 

 

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C) (21-5-2020)

De Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering in het kader van de coronacrisis (GO-C) wordt gecontinueerd. Lees verder:  https://www.coronaregelingen.nl/update-verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go-c-21-5-2020/

 

 

Corona-aanpak: de volgende stap – bericht Rijksoverheid (20-5-2020)

Vanaf 1 juni a.s. om 12 uur worden een aantal coronamaatregelen onder voorwaarden versoepeld. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/corona-aanpak-de-volgende-stap-bericht-rijksoverheid-20-5-2020/

 

 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (19-5-2020)

Woon je over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heb je in Nederland je bedrijf dat in financiële problemen is gekomen door de coronamaatregelen, dan kun je aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds 18 mei 2020 kun je de aanvraag voor de lening indienen. De gemeente Maastricht voert deze regelen voor heel Nederland uit. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-bijstand-voor-zelfstandigen-tozo-19-5-2020/

 

 

Update Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting (15-5-2020)

Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerd verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met deze maatregel hoopt het kabinet dat je liquiditeitsproblemen kunt voorkomen/verminderen. De staatssecretaris heeft nu de voorwaarden bekend gemaakt die hiervoor gelden. Lees verder: https://www.coronaregelingen.nl/update-fiscale-coronareserve-in-de-vennootschapsbelasting-15-5-2020/