Subsidieregeling voor zelfstandigen

Persbericht subsidiregeling voor zelfstandigen


Subsidie als ondersteuning voor lokale zelfstandigen door lokale ondernemers

Voor zzp’ers die voor hun bedrijfsvoering incidenteel een deskundig advies nodig hebben, is er een specifieke subsidieregeling in het leven geroepen. Het gaat hierbij om financieel, juridisch of coaching advies.

De hoogte van de subsidie is maximaal 250,00 euro en kan één keer aangevraagd worden.


Frisse start na Corona

De totale subsidie voor zelfstandigen bedraagt 10.000 euro en maakt onderdeel uit van de subsidieregeling Frisse Start na Corona (100.000 euro) die vorig jaar inwerking is getreden voor het georganiseerde bedrijfsleven (de BIZ-verenigingen; Bedrijveninvesteringszone). Deze subsidieregeling is bedoeld om evenementen te ondersteunen die bijdragen aan een betere leefbaarheid, onderlinge verbinding en het bevorderen van de economische ontwikkeling. Hierbij geldt wel als eis dat sport, cultuur en welzijnsverenigingen actief moeten worden benaderd om aan te haken bij het evenement. Deze subsidie kan nog tot eind van het jaar worden aangevraagd. Van de 90.000 euro is inmiddels 60% benut voor bijvoorbeeld de Anton Piek Kerstmarkt, Halloween, Koningsdag en Vaderdag.

Heleen Enklaar, voorzitter van de ZZP-commissie (onderdeel van ORDS): “Ik ben als zelfstandige heel blij met deze aparte regeling voor zzp’ers. Want deze groep heeft het zeker in en na de corona extra moeilijk gehad. Daarom hebben wij als ORDS (ondernemend Rheden en De Steeg) ons hard gemaakt dat er naast de subsidieregeling voor de BIZ-verenigingen ook een aparte regeling voor zzp’ers zou komen. Het aantal zzp’ers in de gemeente Rheden is hoog en dat maakt dat we ook extra aandacht moeten hebben voor deze specifieke groep ondernemers.

Ronald ter Hoeven, wethouder economie: “Door in de subsidieregeling op te nemen dat bij het inwinnen van externe deskundigheid zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale aanbieders, snijdt het mes aan twee kanten. De steun kan net even het duwtje in de rug geven aan zzp’ers voor een duurzame bedrijfsvoering. Aan de andere kant profiteren de lokale aanbieders op hun beurt weer van het beroep dat op hen gedaan wordt.”  


Meer informatie over de subsidiregeling vind je hier: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR700784/1

Het aanvraagformulier is hier te downloaden: download formulier